Điền đầy đủ các thông số cần thiết để đặt đơn bán Trusty:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Các thao tác để bán Trusty

Các bước bán Trusty nhanh chóng, giá tốt và thao tác đơn giản.

1. Điền vào số lượng Trusty bạn cần bán

2. Số tiền bạn nhận được sẽ được  tính toán tự động theo tỷ giá mới nhất.

3.. Điền vào thông tin ngân hàng nhận tiền của bạn bao gồm

  • Tên ngân hàng 
  • Số tài khoản
  • Tên chủ tài khoản

4. Điền email (không bắt buộc) để nhận hoá đơn giao dịch.

5. Bấm “bán ngay” để hoàn tất quá trình tạo đơn. Sau đó bạn sẽ nhận ngay “hoá đơn xác nhận bán Trusty

6. Chuyển đúng số lượng Trusty bạn cần bán vào biệt danh của sàn MuaBanCoin trong hoá đơn

7. Sau khi khớp lệnh, bạn sẽ nhận VNĐ về tài khoản ngân hàng chỉ sau 3-5 phút.